Zenobita, coneix l'editorial

Zenobita edicions és un projecte editorial que va nèixer l'any 2002 i que té tres línies bàsiques de publicacions.

a) Una és la línia escolar, per una raó molt òbvia: som també professionals de l’ensenyament, tant els responsables de l’empresa com els col·laboradors més assidus de l’editorial. Aquesta relació amb l’educació, explica la nostra especialitat en l’edició de materials didàctics, centrats bàsicament en l’entorn de les ciències socials i la didàctica de la història. Això mateix, justifica la inclusió en el nostre catàleg de col·leccions com Primària. Ensenyar o Secundària. Qué saps?

b) Un altre eix bàsic són les publicacions sobre el patrimoni, entés en un sentit ampli com:

el conjunt de béns, materials i immaterials, que pel seu propi valor es consideren rellevants per a la identitat i cultura d’un país, i que s’ha de transmetre a les generacions futures. Aquesta dedicació justifica la inclusió en el catàleg de col·leccions com Patrimoni històric i natural, Commemoracions o Manresa. Persones i paisatges.

c) Els dos primers eixos convergeixen en una tercera àrea: els materials educatius a l’entorn del patrimoni. La realitat és que actualment estan tan esteses les propostes públiques i privades de museïtzacions dels elements patrimonials, pensem que calen també suports més concrets i empírics per consolidar i mantenir més temps en el record els coneixements que s’hi exposen. Defenem que el material imprès, ben acompanyat d’imatges i de suggerències didàctiques, ajuda al fet que la informació que es rep oralment o visualment en les visites guiades, sigui encara més significativa i més eficaç.

Aquesta especialització justifica la incorporació en el catàleg de col·leccions com Complements o Aprendre del patrimoni.