Secundària. Què Saps?

La col·lecció Què saps? Models d’avaluació està dirigida a l’alumnat de l’ESO i està formada per quaderns de preguntes objectives.

Aquesta col·lecció està dirigida a l'alumnat de l'Educació Secundària Obligatòria (ESO). Està formada per una sèrie de quaderns de preguntes objectives, pensats per a què l'alumnat reforci els seus coneixements i, al mateix temps, li serveixi per repassar els temes de les diferents assignatures.

Hem optat per fer servir proves objectives perquè són un instrument precís i molt adequat per avaluar l’aprenentatge del coneixement teòric o conceptual, perquè l’alumnat ha de seleccionar una opció dins d’un grup limitat de possibilitats (en el nostre cas han de triar entre quatre possibles respostes). Això permet que no sorgeixin dubtes al qualificar, de manera que la prova pot ser valorada per qualsevol persona que consulti el solucionari de les últimes pàgines. Quan ho fa el mateix alumnat li pot servir per adonar-se del nivell del seu procés d’aprenentatge.