Ensenyar història a Primària

Angles II 6 cm

Ensenyar història a primària és el segon volum d’una col·lecció dedicada a l’ensenyança i aprenentatge de la història a l’educació infantil i primària.

L’autora, Jacqui Dean, una experta en la didàctica d’aquesta àrea, ha escrit una obra que combina la descripció de la seva experiència en l’ensenyament de la història amb la revisió dels fonaments teòrics de l’aprenentatge dels infants. El llibre analitza primer els objectius a l’hora d’ensenyar història, el procés d’aprenentatge dels escolars i unes valora-cions bàsiques sobre el tractament de l’alumnat amb necessitats educatives especials, el gènere, la cultura i l’etnicitat, i ho il·lustra amb l’explicació de casos pràctics. En el segon capítol l’autora fa una exposició sobre com planificar un tema d’història i les estratègies didàctiques que es poden fer servir, les quals aplica a l’estudi pràctic d’una investigació d’història local. En l’últim apartat Jacqui Dean dóna una visió general sobre l’elaboració i utilització d’una base de dades en l’ensenyament de la història a primària.

Ensenyar història a Primària

Autora: Jacqui DEAN

Edició: Zenobita

Pàgines: 92

Format: 17×24 cm

ISBN: 9788492571055

Preu: 15€

Descarregar disseny curricular d'aquest producte.

Descàrrega

Vols més informació o comprar aquest producte?

Mitjançant aquest enllaç podràs contactar directament amb nosaltres

Fer la comanda