Ensenyar història

Col·lecció Història a l'escola

La col·lecció inclou publicacions que intenten posar en evidència una postura més positiva sobre les capacitats dels infants i que demostren que els escolars més petits també són capaços d’apropar-se a la comprensió del passat i poden ser conscients dels canvis per mitjà de la seva família, els relats, les fotografies, l’ambient local i les visites a conjunts patrimonials.