Contes infantils

Col·lecció de publicacions infantils amb incidència especial a la il·lustració

Inclou també la sèrie de contes editats conjuntament amb l'Associació Catalana d'Escoles de Música (ACEM) que porten incorporat un CD amb les cançons.

Contes infantils

acem