Commemoracions i memòries

Col·lecció commemoracions i memòries

Commemoracions

Publicacions encarregades per diverses entitats que volen commemorar algun fet o data significativa de la seva història

Memòries

S'hi inclouen publicacions de persones que han volgut deixar constancia per escrit de la seva evolució vital i/o de la seva família

Commemoracions i memòries